Žene su se Prizrenu upoznale sa bitnošću reproduktivnog zdravlja  

Kosovska organizacija za mišićnu distrofiju (KOMD) održala je sastanak u opštini Prizren, kako bi se diskutovalo o reproduktivnom zdravlju, intimnoj higijeni i o merama sprečavanja seksualno prenosivih bolesti. Ova inicijativa je preduzeta u okviru projekta „Zdravlje za sve“.  

Na sastanku je bilo prisutno 12 žena, neke od njih su majke dece sa ograničenim sposobnostima, a neke si i same bile lica sa ograničenim sposobnostima.  

Doktorka Teuta Daullxhiu je u saradnji sa prisutnim ženama tretirala temu bitnosti reproduktivnog zdravlja i savetovala je da nikad ne zanemaruju ovo pitanje.  

Seksualno prenosive bolesti i bitnost vršenja Papa testa bile su teme koje su dalje pratile debatu.  

„Na Kosovu, za razliku od drugih zemalja, nema Nacionalnog plana koji pomaže ženama i devojkama da urade Papa test, zato je svest na ovu temu i dalje niska“, rekla je Daullxhiu.  

Ovaj projekat podržavaju Fond žena Kosova (FŽK) i Mreža žena Kosova (MŽK), a finansira ga Austrijska agencija za razvoj (ADA).