Renesansa – Shoqata e grave në përkrahje të luftës kundër kancerit të gjirit

Komuna:

Prizren

Misioni:

Mbeshtetja e personave te atakuar nga kanceri I gjirit qe sa me lehte te perballojne trajtimet; Mbeshtetja e familjes se personave te atakuar nga kanceri I gjirit; Rehabilitimi psiko social pas trajtimeve mjeksore; Ndihma me materiale te nevojshme pas trajtimeve si me perika, proteza etj.

Viti i themelimit:

2017

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Psiko-social, fizioterapeutike, ndihmë në shpërndarjen e perikave, avokime, këshilla nga nutricistet për ushqim

Telefoni:

+383 (0) 44 167 986

Adresa -sq:

Rr. Luigj Gurakuqi Nr. 139/5, Prizren

E-Mail:

renesansa2017@gmail.com

Initiatives:

Violeta Pirana