Nermin Mahmuti

Nermin Mahmuti është një Menaxhere e Lartë me përvojë me mbi 20 vjet përvojë, aktualisht duke mbajtur pozicionin e Drejtores Ekzekutiv të Fondit për Zhvillim Komunitar- CDF. Ajo arriti qe ne menyre efektive të ristrukturojë, transformojë dhe zgjeroj suksesshëm portofolin e organizatës nga një format i thjeshte i mekanizmit të zbatimit të projekteve, në një organizate kontraktuese e cila menaxhon fonde, përmes sistemit të avancuar informativ, të financave, prokurimit, dhe menaxhimit, në përputhje me praktikat më të mira dhe standardet ndërkombëtare. Me udhëheqjen e saj, ekipi profesional i CDF-së ka arritur te menaxhojë me sukses implementimin e një portofoli të larmishëm programatik prej mbi 75 milion dollarësh, me Donatorët e mirënjohur në Kosovë. Ajo është një profesioniste qe operon në mjedise shumë sfiduese, e aftë të ndërtojë performancën e ekipeve ekzistuese, flet rrjedhshëm anglisht, serbisht dhe shqip. Për më tepër, ajo është e angazhuar në mënyrë aktive në fushën e të Drejtave të Njeriut përmes organizatave të OSHC-ve për të drejtat e njeriut në Kosovë, OSHC-ve lokale dhe edukimit të të Rinjve në kuadër të projektit Human Rightivism.