Agencija za rodnu ravnopravnost i Vlada zalažu se za unapređenje rodne ravnopravnosti   

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, 8.mart, Agencija za rodnu ravnopravnost (ARR) u saradnji sa premijerom Republike Kosovo, Albin Kurti (Aljbin Kurti) pokrenula je izmenu i dopunu zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici i predstavila konačni nacrt Programa za rodnu ravnopravnost na Kosovu. 

Mreža žena Kosova (MŽK) bila je među organizacijama prisutnim na ovom događaju. U početku je Edi Gusia, izvršna direktorica spomenula da je NPRR  (Nacionalni program za rodnu ravnopravnost) izrađen aktivnim učešćem radnih grupa, predstavnika institucija, civilnog društva, partnerskih, lokalnih i međunarodnih organizacija. 

Prema njenim rečima, takav model institucionalnog napora za sveobuhvatnim pristupom u izradi vladine politike ima za cilj da obezbedi da proces postizanja rodne ravnopravnosti bude u središtu procesa transformacije društva unutar svih njegovih struktura. 

Dok je premijer Albin Kurti rekao da je položaj žene u kosovskom društvu i dalje težak, kao u socijalnom pogledu tako i u onom ekonomskom.  

“Danas su žene nedovoljno zastupljene, nedovoljno zaposlene, izložene nasilju i seksualnom uznemiravanju i objektivizaciji u medijima. Rodna nejednakost nije samo nepravedna, već je i skupa. Žene su sastavni deo ekonomije, međutim nisu deo ekonomskog razvoja jer su isključene iz odlučivanja i tržišta rada”, rekao je Kurti.   

Sa izvršnom direktoricom su se složile i ministarke: Albulena Haxhiu (Aljbuljena Hadžiu), ministarka pravde, Vlora Dumoshi (Vljora Dumoši), ministarka kulture, omladine i sporta, Rozeta Hajdari, ministarka ekonomije, trgovine i industrije i Emilija Redžepi, ministarka administracije i lokalne samouprave. Sve ministarke su se zajednički založile za veće napore na postizanju rodne ravnopravnosti, obećavajući saradnju ministarstava u oblastima koje one pokrivaju.  

Podsetimo da je tokom svog rada i mnogih aktivnosti, MŽK uvek cenila ulogu ARR, kao izuzetno važnog mehanizma za praćenje sprovođenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) u institucijama. 

Na kraju, na sastanku sa premijerom Kurti. MŽK je naglasila važnosti nastavka uspešne saradnje između MŽK i ARR..