CECD Friends se zalaže za pružanje zdravstvenih usluga ženama obolelim od raka u Mitrovici

Obolele od raka u Mitrovici moraju da putuju u Prištinu za osnovnu onkološku uslugu i da bi primili terapiju, s obzirom da se ove usluge ne nude u javnim zdravstvenim ustanovama u njihovom gradu.

Stoga, organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Centar za obrazovanje i razvoj zajednice – CECD Friends, zalaže se kod opštinskih zvaničnika da se ove osnovne usluge nude i u njihovoj opštini u okviru inicijative CECD Friends „Osobe preživele od raka se zalažu za unapređenje zdravstvenih/onkoloških usluga u opštini Mitrovica“.

Direktorka CECD Friends Valjbone Sadiku kaže da se prvo mora podići svest žena o njihovim pravima u zdravstvenu zaštitu. U tu svrhu, organizacija koju ona vodi održala je radionicu sa ženama i devojkama obolelim od raka, u okviru inicijative „Osobe preživele od raka se zalažu za unapređenje zdravstvenih/onkoloških usluga u opštini Mitrovica“.

 „Ovo je prva radionica za podizanje svesti o pravima žena u pristupu zdravstvenoj zaštiti u okviru ovog projekta. Na ovom sastanku učestvuje 15 učesnica koje postaju svesne zdravstvenih usluga koje nedostaju u javnim zdravstvenim ustanovama“, rekla je Sadiku.

Ona je dodala da u opštini Mitrovica nedostaje onkologa, a i usluga davanja infuzija u Centrima porodične medicine (CPM) i Regionalnoj bolnici u Mitrovici. Ovu uslugu moraju dobiti u Prištini i sve žene obolele od raka, putuju ili moraju da primaju terapiju u privatnim ustanovama, a cena za to je visoka.

„Svrha ovog sastanka je zagovaranje i izrada žalbe, a zatim prosleđivanje relevantnim institucijama kako bi ova opština imala osnovne usluge“, dodala je Sadiku.

U međuvremenu, trenerica Egzona Redža Šalja, rekla je da je obuka od suštinskog značaja za podizanje svesti zajednice radi ostvarivanja prava žena obolelih od raka na zdravstvenu zaštitu.

Prema njenim rečima, većina ovih žena nisu upoznate sa svojim pravima koja im pripadaju po zakonu i kao rezultat toga nedostaje zagovaranje, podizanje njihovog glasa o izazovima sa kojima se suočavaju tokom lečenja.

„U opštini Mitrovica, nažalost, ova kategorija nema pristup čak ni najosnovnijim zdravstvenim uslugama, uključujući primanje infuzija ili terapija“, rekla je ona.

Mahije Ibrahimi, učesnica na ovom sastanku, takođe obolela od raka, izrazila je zabrinutost što grad Mitrovica i čitava okolina nemaju onkološke zdravstvene usluge.

„Mi, obolele od raka, tražimo od državnih institucija, kao što je Ministarstvo zdravlja, da usvoje našu žalbu kako bismo bar dva puta mesečno imali onkologa i radiologa koji će vršiti preglede žena u Mitrovici. Sada moramo da idemo u Prištinu i čekamo satima da dobijemo uslugu ili da obavimo pregled“, rekla je ona.

NVO CECD Friends je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).