Mimoza Pačuku, Fond Žena Kosova (FŽK) Koordinator u FŽK-u, predstavlja procenu FŽK-a 3 Februar, u Prištini.

Članice se sastaju na sastanku koji se održava svakih dva meseca

3 Februara, u Hotelu Priština, MŽKje održao sastanak koji se održava svakih dva meseca. Sastanak je počeo prisećajući obuku Šćipe Maluši (Shqipe Malushi) održanu za članice MŽK-a u Draču, koja je rekla da moramo uvek da mislimo na pozitivne stvari koje imamo u životu, kako bi otklonili one negativne.
Nakon pozdravljanja 70 učesnika, Igbale Rogova, Izvršna Direktorka MŽK-a, govorila je o mogućnosti dolaska Šćipe (Shqipe) Malushi na Kosovu za tri meseca, kako bi posetila članice organizacija u njihovim kancelarijama.
Kako bi imali bolje planiranje, od članica je zatraženo da pošalju zahtev kako bi izrazile njihove potrebe u pogledu obuka koja Šćipe (Shqipe) Malushi organizuje.
Članice su bile upoznate o detaljima posete Gđi Mimoza Kusari-Lila, u njenoj kancelariji u Opštini Đakovici, od strane delegacije borda i članova osoblja MŽK-a. One su čestitale gđu Kusari-Lila na njenoj pobedi na lokalnim izborima i obe strane su diskutovale o raznim idejama za ojačavanje žena u Đakovici.
Mimoza Pačuku, Koordinatorka uFond Žena Kosova (FŽK), prikazala je pripremljene procene za svaku organizaciju koja benifitira odFŽK-a.
Pošto FŽK treba da se fokusira na pružanje podrške projektima zastupanja (zastupanje, promena politika, itd.), FŽK ne treba promeniti svoj pravac u podržavanju biznisa.
Do sada, neke od organizacija korisnica su bili iz oblasti ručnih zanata i poljoprivrede. Pošto je u okviru Strateškog Plana MŽK-a za 2011 – 2014 godinu, jedan od programa i ekonomsko osnaživanje,FŽK je nastavio da podržava ove projekte tokom 2013 godine. Sve organizacije koje imaju biznise i koje su predstavile učesnike na sastancima, bile su informisane o osnivanju G7, grupa od sedam jakih žena preduzetnika. Ova grupa, koja je podržana od Predsednice Republike Kosova i Ambasade SAD-a, je ostvarila Žensku Ekonomsku Komoru i one su u zadnjoj etapi kreiranja Ženske Mreže Biznisa (ŽMB) za biznis. Zbog toga, predloženo je da program za Ekonomsko Osnaživanje, unutar Strateškog Plana MŽK-a, neće biti fokusiran u direktnom podržavanju biznisa, nego u zastupanju njihovih prava. MŽK će usko sarađivati sa ŽMB-om, koji će direktno podržavati ove organizacije. Svi prisutni članovi na sastanku, jednoglasno su se usaglasili da ovaj program treba biti promenjen sa datim preporukama. Takođe je odlučeno da MŽK treba biti fokusiran u podržavanju projekata za zastupanje, u narednim godinama. MŽK je čestitao i zahvalio Lina Andeer, predstavnicu Kvinna till Kvinna (KtK) na Kosovu, za dato poverenje mreži i za njenu kontinuiranu podršku i podršku KtK-a. Lina nije bila prisutna na sastanku ali su sve članice izrazile njihovo zadovoljstvo što su radile sa njom. Lina će završiti svoj posao u KtK na kraju Marta, u međuvremenu, KtK će završiti svoju misiju na Kosovu na kraju 2014 godine.