MŽK Organizuje radionicu: “Žene Zagovaraju Lokalno”

MŽK je organizirala dvodnevnu radionicu u Draču na datume 28-30 Mart, tražeći bolju saradnju između žena na opštinskim skupštinama i članova organizacija MŽK.

Strateškim Planom MŽK, jedan važan cilj je da žene aktivno učestvuju u politici i donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. MŽK primećuje da aktivno učešće će biti moguće samo kroz saradnju i zajedničko zagovaranje o pitanjima koja žene smatraju važnim na lokalnom i centralnom nivou.

Tokom radionice, žene u politici i organizacije žena su sarađivale u stvaranju zajedničkog plana za zajednička pitanja na kojima mogu zajednički zagovarati, ka poboljšanju položaja žena na lokalnom nivou.
Učestvovale su pedeset žena iz sledećih opština: Prizren, Gnjilan, Novo Brdo, Obilić, Dragaš, Uroševac, Vitine, Glogovac, Lipljan i Vučitrn.