Predstavnici MŽK-a su učestvovali u razmeni posete u Austriji, od 9 do 12 Decembra.

MŽK Razmenjuje Iskustva sa Aktivistima u Austriji

MŽK i „Sudwind“ su organizovali petodnevnu studijsku posetu u Austriji. Tokom posete, aktivistkinje sa Kosova su naučili više o položaju žena u Austriji.
Poseta je počela u Sant Polten (Sankt Polten), glavnom gradu regiona Donje Austrije. Učesnice su se sastale sa uspešnim ženama političarima, diskutirajući o učešću u politici i odlučivanju, nasilju u porodici i ženskim pravima nasledstva. Sledećeg dana, učesnice su se odvezale u drugi grad, Hibps, gde su posetili utočište žena, naučili kako se one bave nasiljem u porodici i razgovarali su o pravnim mehanizmima za kažnjavanje nasilnika i lečenje žrtava. Trećeg dana su posetili Univerzitet „Danub“ u gradu Krems. Učesnice su razgovarale o položaju žena u okviru institucija i kriterijume za odabir kandidata za posao.
U Sant Poltenu, one su posetili NGO Sudwind, učeći o njihovom radu koji se odnosi na fer trgovinu: prodavajući proizvode na njihovu realnu vrednost, tako da oni koji čine proizvode ne budu suočeni diskriminacijom. Poslednjeg dana su posetili Ministarstvo za Pitanje Žena u Beču. Učesnice su saznale više oko Ministarstva i njenom radu.
„Ova razmena iskustava je veoma korisna za nas“, rekla je Shefkije (Šefkije) Mehmet, Predsedavajuća Skupštine Opštine Novo Brdo. „Imali smo priliku da se sretnemo sa ženama liderima koje rade u različitim vladinim institucijama visokog nivoa; da posetimo te institucije, i da naučimo iz iskustava ovih žena.“
Nakon ove veoma informativne razmene, učesnice sa Kosova su zaključile da žene u Austriji („iz razvijene zemlje“) se suočavaju sa veoma nekoliko sličnih pitanja kao žene na Kosovu: one nastavljaju da se bore za prava žena kao ljudska prava; nekoliko žena i dalje trpe nasilje u porodici, žene koje imaju iste kvalifikacije kao muškarci primaju manje plate, a ima manje žena na pozicijama donošenja odluka u odnosu na muškarce.
Jedina razlika, koje su one zaključile, bila je da žene u Austriji imaju jače pravne mehanizme prema unapređenju prava žena. Ova razmena poseta je bila omogućena preko podrške Austrijske Agencije za Razvoj.