Učesnici Foruma pokazuju svoju moć, majicama saderžaju, „To je ono kako jedna feministkinja izgleda“ u 2013 Regionalnog Forumu Mlade Feministkinje, održanom na 13-14 Novembra u Prištini.

Mlade feministkinje strategišu, zadivljuju zvaničnike

Od 13-14.novembra, 40 mladih feministkinji iz celog Kosova (Priština, Đakovica, Peć, Prizren, Gnjilane i Mitrovica) i iz susednih zemalja (Srbija, Makedonija, Hrvatska), sastalo se u Prištini tokom dva odlična radna dana. U organizaciji MŽK i podržano od KtK, Regionalni Forum Mladih Feministkinji 2013, fokusirao se na uticaj koji mlade žene imaju na domaća i globalna pitanja. Mlade žene su se podelile u grupe i raspravljale o pitanjima postavljenim putem gorepomenutih YWEI sastanaka. One su takođe diskutovale o strategijama zastupanja, feminizmu, ženskom učešću u procesima odlučivanja.
Mlade žene sa Kosova i regiona predstavile su svoje aktivnosti zastupanja u svojim oblastima. Ovo je bila odlična prilika za razmenu informacija i iskustava, kao i borbe. Onda su one koristile ovu informaciju u osmišljavanju akcija zastupanja unutar malih radnih grupa. Sledeći dan su obavile svojek akcije zastupanja.
Male grupe koje su se fokusirale na „Psiholozi u školama“ i „Pristup obrazovanju“, sastale su se sa Ministrom Prosvete, Nauke i Tehnologije. Mlade feministkinje su bile impresionirane voljom službenika da odgovore na njihova pitanja i ideje. „Bila sam iznenađena voljom službenika MPNT da odgovore na naša pitanja i daju nam praktične preporuke,“ rekla je jedna od mladih feministkinji. „Sastanak je trajao sat vremena više nego što je planirano.“
Druga grupa mladih feministkinji razvila je „Izjavu Regionalnog Foruma Mladih Feministkinji.“ One su posetile Gđu Atifete Jahjaga, Predsednicu Republike Kosova, kako bi joj usmeno prenele preporuke koje su proizašle iz Foruma. Prateći protokol, uzbužene mlade feministkinje ušle su jedna po jedna u sobu za sastanke Predsednice. Predsednica je bila veoma pažljiva, angažovana i podržavajuća. Ona je saslušala njihove preporuke i dala odgovore i predloge. Rekla je da su mlade žene budućnost Kosova i da treba da imaju podršku. Nakon službenog sastanka, Predsednica je diskutovala o drugim dodatnim pitanjima sa mladim ženama.
„Predsednica Kosova nas je toplo ugostila, izrazila interesovanje za našim izlaganjem i čak nas je ugostila 15 minuta više nego što je bilo planirano,“ rekla je jedna mlada feministkinja. „Imati sastanak sa Predsednikom/com nije nešto što možete obaviti svaki dan, stoga je bilo posebno.“
Medijska radna grupa se fokusirala na to kako da sastave jednostavan članak ii da prenesu informacije javnosti. One su takođe diskutovale o tome kako mediji portretišu žene i devojke, uključujući jezik koji se koristi i neetičko izveštavanje, koje može imati negativne uticaje na opštu javnost i poverenje medija. „Veoma važna stvar koju smo naučile tokom Foruma jeste da, ako čitamo, čujemo ili gledamo neodgovarajuće ili netačne vesti, mi treba to da izvestimo Savetu za Štampu Kosova ili Međunarodnoj Komisiji za Medije, u zavisnosti od vrste medija,“ rekla je mlada feministkinja. Grupa članica koja je učestvovala izašla je ispred kamera i odgovorila na pitanja intervjua. Drugog dana, tri mlade učesnice su se pojavile na jutarnjem programu RTV 21, koristeći svoje nove veštine u praksi.
Poslednja grupa, Umetnost i Organizovanje, pripremila je uličnu akciju, pordžranu od Artpolisa. Sedam mladih devojaka pripremilo je performansu za rešavanje pitanja „Diskriminacija na poslu – Promovisanje rada žena. Sve učesnice Foruma su se sakupile ispred Nacionalnog pozorišta gde je ova grupa izvela svoje izvođenje. Bilo je veoma moćno, i poslata je jasna poruka. Mediji su pokrili izvođenje. „Ulična akcija je bio konkretni primer toga šta možete postići organizovanjem i radom u grupama,“ rekla je mlada feministkinja, „Mislim da smo zaista preneli poruku slučajnim prolaznicima koji su pratili izvođenje, kao i na svim TV stanicama koje su bile prisutne.
Učesnice su pregledale konačnu verziju izjave Foruma, dale odgovarajuće predloge za poboljšanje iste i glasale za odobrenje izjave. U konačnoj izjavi Foruma, mlade žene traže sprovođenje 30% kvote za žene i muško učešće u procesima odlučivanja; sprovođenje parauniverzitetskog zakona o obrazovanju; nabavka prevoza i knjiga za sve studente koji prate obavezno školovanje; uključujući psihologe u školama; i sprovođenje Kodeksa ponašanja za štampane i elektronske medije.
Izjava je poslata Predsednici Republike Kosova, Gđa Atifete JahjaGa, Premijeru Rep. Kosova, G. Hashim Thaci, Ministru Prosvete, Nauke i Tehnologoije, Ministar Finansija, Agencija za Rodnu Ravnopravnost, Skupštini Republike Kosovo, Nezavisnoj Komisiji za Medije, i Press Council na Kosovu.