Tokom godišnjeg sastanka, članovi MŽK-a procenjuju učinak MŽK-a u 2013 god.

Jedan individualni član deli sa nama kako njegova porodica podržava MŽK

Još jedna godina je zaključena sa tradicionalnim godišnjim sastankom MŽK-a, koji je održan 7-og decembra, gde su naši članovi, sem drugih aktivnosti, procenili rad MŽK-a. Svake godine, članice, zainteresovane strane kompletiraju jedan anonimni upitnik o programima i uslugama mreže.
Članice koji su odgovorili upitnik procenili su rad MŽK-a tokom 2013 godine veoma pozitivno. One su pronašli usluge i sastanke MŽK-a „veoma korisnim“. One su osetile da je najveći uspeh MŽK-a uključio sprovođenje svoje strategije, aktivnosti podizanja svesti i Fond Žena Kosova. One su takođe napomenule da su sa podrškom MŽK-a podneli 121 predloga za projekte po različitim donatorima u prošloj godini.
„Mi smo male organizacije i nedostaje nam iskustvo u mnogim oblastima“, navela je jedna članica. „MŽK obuke su nam pomogle veoma mnogo“.
„Prilikom apliciranja za grantove od Fonda Žena Kosova, mi smo naučili kako da napišemo jedan predlog projekta. To je veoma velika stvar za nas,“ rekla je druga članica.
Članice dele mišljenje da MŽK treba biti podržan od lokalnih biznisa i isto tako treba biti predstavljen u drugim zemljama kako bi našli druga moguća sredstva.
Anketirane članice su takođe navele da su elektronske novine MŽK-a Glas Žena Kosova, veb stranica i Fejsbuk stranica „veoma korisne“.
Iako su rekle da im MŽK osoblje pomaže mnogo, one bi želele da ih posećuju češće. Zbog tog razloga osoblje MŽK-a planira da organizuje više poseta svojim članovima u 2014 godi