Demolli: Decenije aktivizma su nam pokazale da je žensko jedinstvo jedini izlaz

Demolli: Decenije aktivizma su nam pokazale da je žensko jedinstvo jedini izlaz

Ovog meseca MŽK donosi profil aktivistkinje za ženska prava, izvršne direktorice Kosovskog centra za rodne studije (KCRS), Ljuljjete Demoli.

Demoli je od 2004. godine bila uključena kao istraživačica, menadžerka, a zatim i direktorica KCRS-a – a to je putovanje i aktivizam koji prema njenim rečima izgrađen upravo feminističkom etikom i obrazovanjem.

U ovom razgovoru sa MŽK, Demoli govori o svom radu kao aktivistkinje, radu KCRS-a, kao i o važnoj saradnji između KCRS i MŽK  u jačanju feminističkog pokreta na Kosovu – i to u više pravaca.

Pozadina KCRS

KCRS, kao organizacija čija je misija da integriše rodnu perspektivu u sve analize, programe i politike svih sektora kosovskog društva, bila je glasna od svog osnivanja na centralnom i lokalnom nivou, u osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, dokumentovanju istorije ženskog političkog aktivizma i podsticanju feminističkog aktivizma među mlađim generacijama.

„Misije organizacija kao što je KCRS, osim što su od vitalnog značaja za razvoj socijalnog dijaloga između žena i aktivistkinja, takođe su i za promenu političkog statusa quo  koji šteti ženama i drugim ugroženim grupama.“, rekla je ona Demoli na početku razgovora sa MŽK. “

KCRS, koja je istovremeno i organizacija članica MŽK, odigrala je vitalnu ulogu u promovisanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti, i bila je i ostala braniteljica ženskog pokreta, uprkos izazovima što su bile očekivane reakcije od strane preovlađujuće patrijarhalne kulture i institucija.

 „Stvorili smo adresu koja, osim što pozdravlja aktivistkinje, takođe podstiče i promoviše feminističko razmišljanje, solidarnost i političku posvećenost promeni društveno-ekonomske i političke situacije žena.

Dok je, govoreći na ličnom nivou kao aktivistkinje, Demoli procenila da ju je ovo iskustvo, osim što ju je izazvalo, još više oblikovalo kao feministkinju.

KCRS i MŽK: Zajedno za ženska prava

U ovom delu, Demoli daje poseban značaj saradnji i zagovaranju koji su godinama preduzimani zajedno sa MŽK-om.

Ona spominje neke od njih.

„Kao članica MŽK, godinama smo se pridruživali nekim veoma važnim inicijativama za zemlju. Jednu od kojih bih želela da podelim za ovaj članak je bilo zagovaranje za roditeljsko odsustvo 50/50 u Zakonu o radu. Ova aktivnost je trajala godinama, a mi i dalje zajedno zagovaramo. Saradnja je bila i na mnogim drugim temama rodne ravnopravnosti, što je ojačalo našu ulogu u unapređenju ženskih prava i priznavanju ovih tema od strane lokalnih i nacionalnih vlasti.“

Ona podseća da KCRS i MŽK predstavljaju ključne aktere u borbi protiv diskriminacije žena i devojaka u zemlji.

Ova dosadašnja saradnja, smatra ona, daje signale da bi obe organizacije trebale fokusirati saradnju na strategije kako bi se više odgovaralo i na tabu teme koje utiču na ženska prava, bez obzira na to koliko će ove teme biti izazovne na Kosovu

Među njima; seksualno uznemiravanje, selektivni abortus, seksualni napad – sa posebnim naglaskom na devojčice od 13-15 godina.

Prema Demoli, još jedna dimenzija koju bi trebalo sve više i više internalizovati unutar feminističkog pitanja, kako na nivou organizacija tako i pokreta, je pitanje LGBTI + osoba.

Na kraju, u okviru inicijative „Unapređenje ženskih prava na radnom mestu“, MŽK je podržala KCRS u sprovođenju inicijative „Sprečavanje bilo kakvog oblika diskriminacije na radnom mestu“.

Ona tvrdi da im je ova inicijativa, osim što im je omogućila produbljivanje istraživanja o položaju žena u ekonomiji, obezbedila i prostor za nastavak i unapređenje zagovaranja sa institucijama.

„Ove intervencije su, između ostalog, doprinele saradnji sa drugim institucijama i organizacijama koje se bave sličnim oblastima i koordinaciji aktivnosti i rada u cilju unapređenja situacije na terenu za žene na tržištu rada.“

Decenije aktivizma su nam pokazale da je žensko jedinstvo jedini izlaz

Podsećajući na postignuća organizacija za ženska prava, Demoli naglašava ona pitanja koja i dalje ostaju glavne poteškoće za žene na Kosovu.

„Mi kao KCRS donosimo dva glavna izazova, spor tempo sprovođenja zakona i veliku učestalost nasilja nad ženama i seksualnog uznemiravanja“, dodala je ona.

U zaključku ovog članka, Demoli kaže da su dve decenije aktivizma i rada pokazale da je jedinstvo među ženama predstavlja vrednost u odnosu na stvarnost koja nas okružuje.

„Ne trebamo pitati ko je „ više“ ili „manje“ feministkinja. Moramo se zapitati jesu li naši ciljevi korisni za naše feminističko pitanje.“, rekla je ona.

*Ovaj članak prati niz publikacija MŽK-a o radu i doprinosu aktivista za ljudska prava na Kosovu.

PROČITAJ JOŠ:

Krasnići: MŽK prenosi važnu poruku – poruku osnaživanja žena

Aktivistkinja Ljokaj: Zahvaljujući MŽK stvorili smo partnerstva za postizanje rodne ravnopravnosti