Diskusija o doprinosu žena u policiji, zahteva se njihovo veće učešće 

Policija Kosova (PK) i Udruženje žena policije Kosova  su dana 9. marta otvorile dvodnevnu konferenciju Uloga policijskih  službenika u reagovanju na transnacionalne pretnje

Ova konferencija, prva ove vrste koja je organizovana u regionu, okupila je ženo policajaca iz 26 zemalja sveta, kao što su Sjedinjene Američke Države (SAD), Kanada, Novi Zeland, Bangladeš, Indonezija kao i zemlje regiona kao deo Međunarodnog udruženja žena policajca (IAWP). 

Tokom prvog dana konferencije održane su četiri odvojene diskusije sa panelima žena i muškaraca iz oblasti bezbednosti, relevantnih institucija i međunarodnih organizacija i civilnog društva, koji su adresovali značaj i doprinos žena u miru i bezbednosti. 

Osnaživanje i unapređenje žena u bezbednosti, izazovi sa kojima se suočavaju mlade žene za uključivanje u ovaj sektor, poteškoće u napredovanju u karijeri, razumevanje pristrasne policijske službe i upravljanje slučajevima žrtava bile su teme koje su obrađene tokom ovih diskusija. 

Izvršna direktorica Mreže žena Kosova (MŽK), Igbale Rogova bila je deo panela pod nazivom „Pristup usmeren na žrtve u policijskim postupcima/upravljanje slučajevima“. 

Ona je pohvalila policiju za ovo organizovanje, koje se poklapa sa godišnjicom rezolucije 1325 Ujedinjenih nacija koja se odnosi na doprinos žena u rešavanju sukoba i održivom miru. 

 „Zakonodavstvo zahteva i jasno definiše saradnju sa centrima za socijalni rad,  zaštitnicima žrtava, psiholozima, lekarima, itd. Dok, zbog nedovoljnih uslova sa kojima se ove institucije suočavaju, a ponekad i nedostatak znanja službenika o traumama kao i njihove društvene vrednosti često su uticali da ovaj pristup ne bude usmeren na žrtvu“ rekla je Rogova.   

Deo panela „Gde stojimo sa podrškom i osnaživanjem i unapređenjem žena u sektoru bezbednosti“ bila je i ambasadorka Natalija Apostolova, šefica kancelarije EU na Kosovu. Ona je naglasila činjenicu da je policijska služba i angažovanje u sektoru bezbednosti podjednako pogodan posao kao za muškarce tako i za žene. 

Dalje je bivša predsednica Kosova, Atifete Jahjaga veoma pohvalila organizovanje ove konferencije i između ostalog pomenula izazove sa kojima se suočavaju žene policijske službenice na poslu koji se u našem društvu i dalje smatra muškim poslom. 

Još uvek postoji mnogo izazova za žene policajce koji se mogu videti u svim sferama, od kulture društva do institucionalne kulture“, rekla je Jahjaga

Ostali učesnici na konferenciji bili su Ministar unutrašnjih poslova Agim Veliu (Veljiu), direktor policije Kosova, Rashit Qelaj (Rašit Ćeljaj), direktor Odeljenja za istragu trgovine ljudima, Fehmi Xhata (Džata), sudija Biljana Redžić, poslanica skupštine Kosova, Besa Ismaili (Ismailji), direktor Odeljenja za javnu bezbednost u Misiji OEBS-a na Kosovu, Edvard Anderson, potpukovnica Zylfije Krasniqi (Ziljfije Krasnići) Šefica specijalizovane obuke u policiji kao i Predsednica IAWP –Deborah Friedl.  

Ministar Veliu istakao je planove ovog ministarstva, obećavši promovisanje porasta broja žena u organima za sprovođenje zakona. 

Kroz ovu organizaciju, Policija Kosova je u saradnji sa Udruženjem žena izrazila posvećenost za dalje osnaživanje uloge žena unutar ove institucije bezbednosti.