EcoKosWomen promoviše zdravstvenu zaštitu u zajednicama u Kosovu Polju

Organizacija članica Mreže žena Kosova, EcoKosWomen, uspešno je završila inicijativu „Promovisanje zdravstvene zaštite, neophodan deo života“, zahvaljujujći grantu Fonda žena Kosova.

Ova organizacija je u periodu od pet meseci uspela da podigne svest žena iz romske, aškalijske i egipatskee zajednice o njihovim pravima na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, reproduktivnom zdravlju i održavanju menstrualne higijene, kršenjima ovog prava i njihovom prijavljivanju.

Žene iz opštine Kosovo Polje koje su učestvovale u aktivnostima EcoKosWomen stekle su znanje i povelju o pravima pacijenata.

Kroz istraživanje, projekat je istakao izazove i mogućnosti olakšavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti za žene ovih zajednica, kao i predstavljanje nalaza na okruglom stolu održanom sa učesnicima iz različitih oblasti i uticajnim ljudima, donosiocima odluka, uticao je na pokretanje problema i izazova na koje ove žene nailaze tokom pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Takođe, organizacija je razgovarala i zalagala se za relevantna pitanja sa šest predstavnika opštine Kosovo Polje, o važnosti poboljšanja i olakšavanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i promovišući stvaranje posebne budžetske linije za naredne godine za snabdevanje nižih srednjih škola sa higijenskim ulošcima, gde su korisnici i građani opštine Kosovo Polje, a ne samo građani iz romske, aškalijske i egipatske zajednice.

Kako navode iz organizacije, 293 devojke su imale direktnu korist od njihovih aktivnosti, od čega 179 Albanki, 96 Aškalijki, 11 Egipćanki, 3 Turkinje i 1 Romkinja iz OŠ „Selman Riza“ gde su kroz predavanja podigle svest o svom pravu na kvalitetne zdravstvene usluge, zdravlju reproduktivnih organa, odnosno vođenju menstrualne higijene. Takođe, 38 Romkinja, Aškalijki i Egipćanki su direktne korisnice pošto su učestvovale u aktivnostima EcoKosWomen.

Organizacija „EcoKosWomen“ je ovu aktivnost sprovela kao korisnik 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i ko- finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).