„Have Hope” okuplja grupu podrške ženama obolelim od raka dojke

Sedeći u krugu više od 15 žena koje su preživele rak, razmenjuju jedna sa drugom svoja iskustva u borbi protiv raka dojke.

Zahvaljujući organizaciji koja je članica Mreže žena Kosova (MŽK) „Have Hope“, ove žene i devojke se okupljaju svakog četvrtka da dele svoje puteve u zajedničkoj borbi protiv raka.

Arnisa Osmani, direktorka „Have Hope“, ističe značaj ovih sastanaka, jer prema njenim rečima ove hrabre žene ne samo da razmenjuju svoja iskustva, već i prikupljaju dragocena znanja koja će im pomoći tokom lečenja. Ona naglašava veliku važnost međusobnog podizanja morala, povezivanja koju su ove žene otkrile u okviru ove grupe podrške.

„Na ovakvim sastancima dobijamo podršku jedna od druge, bilo moralnu ili u smislu dobijanja informacija o kojima nismo obaveštene od strane lekara. Međusobna iskustva, njihova iskustva čine da se osećamo lakše u istom suočavanju i borbi“, rekla je ona.

Eljhame Krasnići, obolela od raka dojke, rekla je da joj je veoma važan susret sa ženama i razmena njihovih iskustva jer ne razumeju sve tokom boravka u bolnici. Prema njenim rečima, veliki protok pacijenata onemogućava lekarima da daju detaljno objašnjenje, pa se osećaju zapostavljeno.

„Sastanci su važni i neophodni. Psiholog je veoma potreban u bolnici tokom lečenja, ali takva usluga nedostaje. Rečeno je da je psiholog zaposlen, ali mi, odnosno cela grupa ovde, nismo imali prilike da ga sretnemo i dobijemo savete, jer su oni neophodni da bi se krenulo dalje. Jednostavno u ovoj organizaciji pronalazim sebe“, rekla je Krasnići.

U međuvremenu, Ljindita Cimilji, kojoj je već četiri godine dijagnostikovan rak dojke, rekla je da se oseća veoma dobro kada postoje takva organizovanja i da se rado pridružuje, jer ih razmena iskustva o bolesti gura da krenu napred.

„Podizanje morala i davanje podrske jedna drugoj čini da ne gubimo nadu i što lakše savladamo istu bolest od koje bolujemo“.

NVO „Have Hope“ je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).