Informisanje mladih o njihovim pravima i diskriminaciji na radnom mestu

”Tokom razgovora za posao, između ostalog pitali su me da li je moj brak sa suprugom stabilan i da li sam zaljubljena, jer ne žele da zaposle nekoga ko je neispunjen i pod stresom. Mnogo toga su me pitali, ali ovo je najveća glupost koju sam ikada čula”, učesnica na radionici.

O pravima zaposlenih i informacijama o tome gde treba prijaviti diskriminaciju na radnom mestu se retko razgovara na Zapadnom Balkanu. Niti postoje priručnici za zaposlene putem kojih se radnici mogu bolje informisati.

Posebno žene pate od ovog nedostatka informacija. Često se dovode u nepovoljan položaj, na primer tokom razgovora za posao kada poslodavci postavljaju seksistička pitanja o njihovom braku i roditeljskim planovima.

Nažalost, takva je situacija u našoj zemlji; ako ljubazno odbijete da odgovorite na pitanja i obavestite ih da nije zakonito postavljati ovakva pitanja, možete biti sigurni da ćete automatski biti diskvalifikovani sa  te pozicij”, rekla je M.T., učesnica na radionici koju je organizova organizacija ROZA

Kao odgovor na ovo, organizacija ROZA kreirala je informativnu kampanju na društvenim mrežama. Kampanja je nastojala da informiše mlade o diskriminaciji i radnim pravima. Cilj kampanje su bili mladi ljudi od 18 do 35 godina, a uključivala je nekoliko plakata i poziv na akciju. ROZA je kreirala priručnik pod nazivom „Šta me čeka na tržištu rada – kratak vodič za mlade“. Kampanja je imala 504 reakcije, 52 komentara i 87 deljenja sadržaja na Fejsbuku.

Potom je ROZA održala šest radionica kako bi informisala žene o njihovim pravima tokom razgovora za posao. One su ciljale mlade žene koje su bile pri završetku srednje škole i planirale da se ubrzo pridruže radnoj snazi. Ove radionice su održane od septembra do decembra 2020. godine. Zbog pandemije COVID-19 i mera socijalnog distanciranja, u školama su održane samo tri radionice, dok su se ostale odvijale onlajn. Ukupno je učestvovalo 57 mladih žena.

Upitnici su distribuirani pre i nakon radionica kako bi se utvrdio nivo znanja stečenog ovim iskustvom. Generalno gledano, 60% učesnica je pokazalo da su poboljšale svoje znanje. Stoga se takve radionice čine izuzetno efikasnim za informisanje mladih žena o njihovim radnim pravima.

Tokom ove kampanje, relevantni sindikati, organizacije i institucije takođe su dobili informacije više o situaciji na terenu, preprekama sa kojima se suočavaju mladi ljudi na tržištu rada, koliko je široko rasprostranjena diskriminacija i potencijalnim rešenjima.

Kao rezultat ove kampanje, ROZA je proširila svoju publiku na Fejsbuku, sa 3.500 lajkova na početku na 5.519 lajkova do kraja projekta. Ukupan doseg kampanje iznosio je 160.670, a ostvareno je 544.817 utisaka. To pokazuje da su ljudi u regionu zainteresovani za ovu temu i javna rasprava o radničkim pravima je itekako potrebna.

Ova aktivnost je bila deo akcije ROZA, koju su podržale Kvinna till Kvinna, Mreža žena Kosova i njihovi partneri kroz akciju „Unapređenje radnih prava žena“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove aktivnosti/objave je isključivo odgovornost ROZA i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida.