IPKO Fondacija (IF) i MŽK su 23 Jula potpisali sporazum o saradnji.

IPKO Foundacija Donira 5000€, Postaje Partner MŽK

IPKO Foundacija (IF) je donirala 5000 € za KWN’s programe i inicijative Mžk. Dve organizacije su 23 Jula, potpisale memorandum.

„IF misli da bi doniranje novca za Fond Kosovskih Žena MŽK bila vrlo dobra prilika za filantropiju,“ rekla je Teresa Crawford, Članica odbora IF. „Pošto su ovi fondovi dati za opšte namene MŽK, MŽK ih može takođe koristiti I za druge projekte i aktivnosti.“
MŽK planira da iskoristi sredstva za zagovaranje i promovisanje prava žena. IF i MŽK su takođe razgovarali o različitim potencijalnim oblastima za buduću saradnju, uključujući i moguću podršku IF za Fondaciju za Obrazovanje Devojčica „Cifti Bucinca“ preko njenog programa Next Generation Scholarships.
„MŽK takođe radi na osnaživanju mladih žena kroz Inicijativu Osnaživanja Mladih žena,“ izvršna direktorka MŽK Igbale Rogova je rekla. „Da bismo osnažili mlade, moramo naći načina da podržimo njihovo obrazovanje. Ovome može doprineti više umrežavanja.“
IF je ponudila da se uključi njene stipendiste u pomaganju članova MŽK, kao što je pružanje radionica tehnologije. „Neki od naših stipendicta bi mogli održati informativne sastanke o tehnologiji i koriščenju društvenih medija za promociju rada i aktivnosti,“ rekla je Direktorka Programa IF Abetare Gojani.
„Društveni mediji mogu da podrže zagovaranje članova MŽK,“ saglasila se Rogova.
IF i MŽK su planirale dodatne zajedničke aktivnosti za unapređenje njihovog rada i pronalaženje dodatne finansijske podrške za MŽK. Pošto je IF članica Američke Privredne Komore (AmCham)na Kosovu, videče da organizuju neki događaj sa ostalim članovima Američke Privredne Komore, uvodeći ih u MŽK kao buduće potencijalne pristalice.