Kosovo postaje 48. domaćin koji podržava preživljavanje seksualnog nasilja

Claire McFarlane iz Australije je 8. juna trčala 16 kilometra u Prizrenu. Ovo trčanje, koje nosi u sebi snagu kao preživela žrtva seksualnog nasilja i snažnu poruku solidarnosti sa drugim žrtvama seksualnog nasilja na svim stranama sveta. McFarlane je osnivačica pokreta pod nazivom Pokret za inspiraciju: Svetski sportski pokret koji poziva na okončanje seksualnog nasilja nad ženama i devojkama. Glavna inicijativa ovog pokreta naziva se Koraci za inspiraciju (engleski Footsteps to Inspire).

Kosovo je na karti MakFarlejn na 48. mestu gde je trčala sa ciljem tokom globalne diskusije seksualnog nasilja.

„Da se govori o seksualnom nasilju i silovanju je vrlo teško i teško za ljude, trčanje je miran način da se o ovom pitanju razgovara na sigurnom mestu, ali nije da moramo puno pričati, samo da budemo zajedno u znak solidarnosti “, rekla je pre početka trčanja.

Ova aktivnost je podržana od strane lokalnih organizacija: Kosovske organizacije za mišićnu distrofiju (OPDMK), FemAktiv i Centar za sklonište žena i dece.

Resmije Rrahmani iz OPDMK je objasnila zašto su odlučili da se pridruže trčanju  McFarlane.

„Mi podržavamo ovu inicijativu koja je došla iz Australije, mi smo podržavateljke i iz Prizrena i iz Prištine, mi smo velike podržavateljke inicijativama civilnog društva. Veoma je zabrinjavajuće [seksualno nasilje], mada se ne širi jer imamo niski mentalitet. Verujem da i nad ženama sa invaliditetom ima  previše nasilja, iako o tome ne govorimo “, rekla je ona. Mreža žena Kosova (MŽK) podržala je realizaciju ove aktivnosti u Prizrenu, ponavljajući zahtev za dostojanstven tretman preživelih seksualnog nasilja i borbu protiv predrasuda prema njima.

Ovde možete pratiti McFarlane priču u TEDeks-u:

https://www.youtube.com/watch?v=lNpSg8XSVf8&feature=youtu.be