Kroz profesionalne obuke, IPVK pomaže slepim osobama

12 slepih žena i muškaraca prošli su obuku za stručno usavršavanje i osnovno znanje o korišćenju programa Microsoft-a.  

Nezavisna inicijativa slepih Kosova (IPVK), organizacija članica Mreže žena Kosova, sprovela je dve obuke i sastanke za uključivanje slepih i slabovidih na tržište rada, zahvaljujući podršci dobijenoj iz 14. kruga Fonda žena Kosova (FŽK) sa inicijativom „Želim da živim dostojanstveno“. 

This image has an empty alt attribute; its file name is 156626747_785132055754065_7995285304319970424_n-1024x768.jpg

Teme obrađene tokom obuke odnosile su se na oblike komunikacije i prezentacije, pisanje CV-a i motivacionog pisma, kao i upotrebu osnovnih programa Microsoft-a, kao što su Word, Excel, Powerpoint. Ove teme su obradili Hašim Luminca i Škeljzen Ljimani, spoljni stručnjaci. 

„Slepe osobe su zapostavljene u svim sferama života, posebno u pristupu tržištu rada. Kroz ovu inicijativu želimo da povećamo profesionalne kapacitete slepih i slabovidih osoba“, rekla je Fatbarda Saljihu, izvršna direktorica NISK-a. 

Od januara do decembra 2020, NISK je sprovela istraživanje organograma i analizu internih propisa. U okviru ovog istraživanja obavljene su terenske posete u 10 preduzeća, neki od kojih su: „Ibar-Lepenac“ A.D., Telekom Kosova, Pošta Kosova, Autobuska stanica u opštinama Priština, Peć́, Đakovica, Prizren i Gnjilane, Gradski prevoz, Kesco, opština Priština, Ministarstvo finansija itd. 

This image has an empty alt attribute; its file name is 156319461_235456838281646_43027391417591819_n-1-1024x768.jpg

Kao rezultat poseta na terenu, NISK je potpisala Memorandum o razumevanju sa opštinskim preduzećem JP „Gradski prevoz“ i uticala je za postavljanje zvučne signalizacije za slepe, označavanje autobusa kontrastnim bojama, kao i velikim slovima, kao olakšanje za slabovide. 

Ovu inicijativu finansira  Austrijska agencija za razvoj (ADA) a sufinansira UN Women.