Lobi za Rodnu jednakost održan u prvom sastanku za 2019. godinu.

Dana 11. februara Lobi za Rodnu jednakost (Lobi) je održao prvi sastanak za 2019. godinu. Sastanak je počeo diskusijom o aktualnim temama koji su se dogodili u našoj zemlji, konkretno za slučaj seksualne zloupotrebe maloletnice iz Glogovca kao i za diskriminirajući logo 11 godišnjice nezavisnosti. Što više, u vezi sa logom 11 godišnjice nezavisnosti, gde se u prvom planu pojavljuje samo silueta jednog muškarcaa, tokom diskusija da bi se reagovalo u vezi ovog pitanja smatrano je da ovo samo zatvara vrata vojske devojkama i ženama. Stoga odmah, istoga dana su Lobi i MŽK poslali jedno reagovanje medijama, koje možete da pročitate ovde.

Dalje prisutne na sastanku su nastavile diskusiju za uspešne inicijative zagovaranja preduzetih 2018. godine.

Igballe Rogova, izvršna direktorica MŽK takođe je razlagala i novu inicijativu podržanu od kancelarije Evropske Unije koja ima za cilj jačanje učešća žena u politici, objašnjavajući kako je ova inicijativa četvorogodišnja i da će doprineti u organizaciji mnogo sastanaka između MŽK, Lobija i Koalicije za jednakost.

„U svakoj opštini planiramo da organizujemo sastanke sa ženama glasačicama. Danas imamo pred sobom jednu šansu da radimo da se što više žena uključe u položaje donositeljki odluka. Mi treba da izmenimo ovu situaciju, pošto sada imamo jednu mogućnost nakon jednog dugog vremena da se vratimo kod žena glasačica. Cilj je da se podeli jedna poruka, a poruka je solidarnost između žena“, izrazila se Rogova.

Opštine Mamuša, Kosovo Polje i Dragaš su među prvim opštinama koje su predložene gde bi počeli sastanci sa ženama glasačicama.

Prisutne su se složile da je vreme da žene podrže jedna drugu.

Dok u vezi sa dostignućima 2018. godine i ciljeva za 2019. godinu, Lindita Dërvisholli iz opštine Kosovo Polje je rekla da su postigli povećanje subvencija i zagovaranja za mamografiju, gde je ova zadnja usvojena u Skupštini Opštine i svake godine biće podela budžeta da bi se ista obezbedila.

Tokom ove sednice je odlučeno da se sastanak Koalicije za jednakost održi u mesecu martu. Ova sednica je podržana od strane Austrijske Agencije za Razvoj (ADA).