Artpolis

Opština:

Priština

Delatnost:

Kultura,Obrazovanje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Artpolis-a je da izgradi kulturnu snagu žena i mladih kako bi postali katalizatori društvenih promena.

Godina osnivanja:

2004

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Kroz upotrebu pozorišta kao sredstva za osnaživanje žena, kao i za podizanje svesti javnosti o pravima žena

Tel:

+383 38 221 512

Adresa -sr:

Ul. Mujo Ulqinaku 8/8 Pristina, Kosovo 10000

E-Mail:

ojq.artpolis@gmail.com

Initiatives:

Zana Hoxha