Artpolis

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Kulturë,Arsim,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Misioni i Artpolis është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për t'u bërë katalizatorë për ndryshime shoqërore.

Viti i themelimit:

2004

Target Grupi:

Gra, vajza, të rinj, artistë, aktivistë, grupe të margjinalizuara, komunitet LGBTI+

Aktivitetet:

Nëpërmjet teatrit fuqizimin e grave dhe rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për të drejtat e grave.

Telefoni:

+383 38 221 512

Adresa -sq:

Rr. Mujo Ulqinaku 8/8 Pristina, Kosovo 10000

E-Mail:

ojq.artpolis@gmail.com

Initiatives:

Zana Hoxha