Iniciativa e Femrës Kosovare

Opština:

Djakovica

Delatnost:

Obrazovanje

Misija:

Misija Iniciativa e Femrës Kosovare (Kosovska ženska inicijativa) je da poboljšanje uloge građana u donošenju odluka putem naših projekata i programa obrazovanja i zagovaranja na način da bi uticali na bolje upravljanje na Kosovu.

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

N/A

Tel:

+383 (0) 44 122 590

Adresa -sr:

Đakovica

E-Mail:

kosovaifk@gmail.com

Initiatives:

Eranda Kumnova Baçi