Iniciativa e Femrës Kosovare

Komuna:

Gjakovë

Zona e ekspertizës:

Arsim

Misioni:

Përmirësimi i rolit të qytetarëve në vendimmarrje përmes projekteve dhe programeve tona për arsim dhe avokim në atë mënyrë për të ndikuar në qeverisje më të mirë në Kosovë.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë dhe të rinjët

Aktivitetet:

N/A

Telefoni:

+383 (0) 44 122 590

Adresa -sq:

Gjakovë

E-Mail:

kosovaifk@gmail.com

Initiatives:

Eranda Kumnova Baçi