Dera e Hapur

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Zdravlje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Dera e Hapur (Otvorena vrata) jačanje uloge žena u kosovskom društvu i unapređenje njenog položaja

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Obuke, kursevi, radionice; Osnaživanje žena na ekonomskom nivou prodajom njihovih radova u radnji u kojoj sav zarađeni novac pripada ženama

Tel:

+383 (0)44 124 423 +386 (0)49 120 544

Adresa -sr:

Tringë Smajli, br. 72, Priština

E-Mail:

c_opendoor@hotmail.com

Initiatives:

Belgjyzare Muharremi