Dera e Hapur

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Shëndetësi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Fuqizimi i rolit të gruas në shoqërinë Kosovare dhe avansimi i pozitës së saj.

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Trajnime, kurse, punëtori; Fuqizimi i grave në nivelin ekonomik duke shitur punimet e tyre në dyqan ku të gjitha paratë e fituara ju takojnë grave.

Telefoni:

+383 (0) 44 124 423; +383 (0) 49 120 544

Adresa -sq:

Rr. Tringë Smajli, Nr. 72, Prishtinë

E-Mail:

c_opendoor@hotmail.com

Initiatives:

Belgjyzare Muharremi