Ruka + Ruci

Opština:

Kosovo Polje

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Misija:

Ekonomsko osnaživanje žena. Zaštita prava žena, pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći.

Godina osnivanja:

1999

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Organizacija nudi besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu pomoć. Takođe radi na podizanju svesti žena o njihovim pravima kroz organizovane debate i okrugle stolove.

Tel:

+383 (0) 49 921 720

Adresa -sr:

Ugljare, Kosovo Polje

E-Mail:

gordanatoskic@gmail.com; udruzenjezenaeukaruci@gmail.com

Initiatives:

Gordana Toskic