Ruka + Ruci

Komuna:

Fushë Kosovë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Fuqizimi ekonomik i grave, mbrojtja e të drejtave të grave, ofrimi i ndihmës juridike falas dhe ndihmë psikosociale.

Viti i themelimit:

1999

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Organizata ofron ndihmë juridike falas si dhe ndihmë psikosociale. Gjithashtu punon drejt ngritjes së vetëdijes së gravepër të drejtat e tyre përmes debateve të organizuara dhe tryezave të rumbullakëta.

Telefoni:

+383 (0) 49 921 720

Adresa -sq:

Ugljare, Fushë Kosovë

E-Mail:

gordanatoskic@gmail.com; udruzenjezenaeukaruci@gmail.com

Initiatives:

Gordana Toskic