Organizata e Personave me Distrofi Muskulare e Kosovës (OPDMK)

Opština:

Prizren

Delatnost:

Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Zdravlje,Osobe sa posebnim potrebama

Misija:

"Misija Organizata e Personave me Distrofi Muskulare e Kosovës (OPDMK) (Udruženje Distrofičara Kosova) je da podrži i promoviše jednake mogućnosti za osobe sa mišićnom distrofijom, angažujući se za poštovanje njihovih prava na obrazovanje, obuku i stručno usavršavanje, pružanje adekvatnih usluga rehabilitacije i da zagovara zakonske izmene i politike koje štite njihova prava. Ovu misiju će OPMDK ostvariti kroz podizanje svesti osoba sa mišićnom distrofijom, njihovih porodica, institucija i društva uopšte, kao i ohrabrujući osobe sa posebnim potrebama da budu aktivne u ostvarivanju njihovih prava. "

Godina osnivanja:

2003

Ciljna grupa:

Žene i devojke, osobe sa invaliditetom

Aktivnosti:

Dobrovoljne sportske aktivnosti kao i praćenje osoba sa invaliditetom. Održavanje različitih predavanja, obuka, sesija za podizanje svesti

Tel:

+383 (0) 44 278 691

Adresa -sr:

Ul. Zahir Pajaziti, bb, Prizren

E-Mail:

resmijarahmani@hotmail.com; opdmk.kosovo@yahoo.com; opdmk.kosovo@gmail.com

Initiatives:

Resmija Rahmani