Organizata e Personave me Distrofi Muskulare e Kosovës (OPDMK)

Komuna:

Prizren

Zona e ekspertizës:

Shëndetësi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

"Misioni i OPDMK është që të përkrahë dhe të promovojë mundësi të barabarta për personat me distrofi muskulare duke u angazhuar në respektimin e të drejtave të tyre të shkollimit, aftësimit dhe riaftësimit profesional, ofrimit të shërbimeve adekuate rehabilituese dhe duke avokuar për ndryshime ligjore dhe të politikave të cilat mbrojnë të drejtat e tyre. OPDMK realizon këtë mision përmes ngritjes së vetëdijes së personave me distrofi muskulore, familjarëve të tyre, institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi si dhe duke inkurajuar personat me nevoja të veçanta të jenë aktiv në realizimin e të drejtave të tyre. "

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara

Aktivitetet:

Aktivitete vullnetare sportive si dhe shoqërimi i personave me aftësi të kufizuara. Mbajtja e ligjëratave, trajnimeve dhe sesioneve vetëdijësues të ndryshëm

Telefoni:

+383 (0) 44 278 691

Adresa -sq:

Rr. Zahir Pajaziti, Pn, Prizren

E-Mail:

opdmk.kosovo@yahoo.com; opdmk.kosovo@gmail.com

Initiatives:

Resmija Rahmani