Women’s Alliance for Integration

Opština:

Lipjan

Delatnost:

Obrazovanje,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Organizacija Women's Alliance for Integration je nevladina organizacija, čija ciljna grupa su žene i mladi.

Godina osnivanja:

2017

Ciljna grupa:

Deca, mladi i žene

Aktivnosti:

Obuke i zagovaranje

Tel:

+383 (0) 49 680 729

Adresa -sr:

Ul. Ilir Ramadani, br. 3, Lipljan, Medvece

E-Mail:

womensallianceforintegration@gmail.com; qorrajadelina@gmail.com

Initiatives:

Adelina Qorraj Emini