Women’s Alliance for Integration

Komuna:

Lipjan

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Women's Alliance for Integration (Aleanca e grave për integrim) është organizatë jo qeveritare, e cila grup të synuar ka gratë dhe të rinjët

Viti i themelimit:

2017

Target Grupi:

Femijët, të rinjët dhe gratë

Aktivitetet:

Trajnime, avokim

Telefoni:

+383 (0) 49 680 729

Adresa -sq:

Rr. Ilir Ramadani, Nr. 3, Lipjan, Medvec

E-Mail:

womensallianceforintegration@gmail.com; qorrajadelina@gmail.com

Initiatives:

Adelina Qorraj Emini