Mreža žena Kosova organizuje izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“ 

Mreža žena Kosova (MŽK) sutra, 14. juna, od 10.00 do 16.00 časova na Trgu „Adem Jašari“ u Lipljanu, organizuje otvaranje izložbe „Nasilje se ne krije u četiri zida“. 

Ova izložba ima za cilj da podigne svest građana Republike Kosovo o nasilju u porodici i da ih informiše o odgovornostima koje različite vladine i nevladine institucije imaju prema njima u smislu zaštite od nasilja u porodici

Nasilje u mnogim kosovskim porodicama je postalo jeziva svakodnevna pojava. Nažalost, u našem društvu osobe koje doživljavaju nasilje u porodici i dalje se kriju u četiri zida. Kada ljudi čuju nasilje kod svojih suseda, kažu „Ono što rade u svojoj kući, njihova je stvar“.  Samo u 2022. godini imali smo 2764 slučaja nasilja nad ženama prijavljenih kosovskoj policiji. Takođe, od 2010. do 2022. godine 50 žena je ubijeno od strane muškaraca.  Stoga je izuzetno važno da ova izložba bude organizovana i da građani budu informisani o odgovornostima koje institucije imaju prema njima. 

Pozivaju se mediji da prate ovaj događaj. 

Ovu izložbu podržava Austrijska agencija za razvoj (ADA).