MŽK deli svoje iskustvo o RSBUN 1325 u Hagu

Dana 11. oktobra u Hagu, Holandija, je održan godišnji sastanak potpisnica Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 (NAP 1325), “Sprovođenje agende za žene, mir i bezbednost: zajednička lokalna i međunarodna nastojanja” u organizaciji platforme za rodnu ravnopravnost Wo=Men, na kome je učestvovala i Mreža žena Kosova (MŽK).

Potpisnici NAP-a se okupljaju dva puta godišnje u Holandiji kako bi razmislile, podelile iskustva i kako bi se inspirisale u smislu svojih budućih zalaganja u sprovođenju Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (RSBUN 1325) o ženama, miru i bezbednosti. Ovog puta su organizovali poseban sastanak na koji su pozvali svoje partnerke iz reda građanskog društva iz Jemena, Sirije, Kosova itd. koje su istovremeno bile izlagači na ovom skupu.
Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK-a, podelila je svoje iskustvo o najvećim dostignućima u sveobuhvatnim mirovnim procesima na Kosovu. “Žene i muškarci su bili ravnopravni tokom rata. Kada je došla misija UN-a, oni su udaljili žene. Hvala RSBUN1325! Predstavili smo perspektive žena u pregovorima”, iznela je gospođa Rogova.