MŽK i EcoKosWomen potpisuju ugovor o jačanju uloge žena u rešavanju energetskih, prehrambenih i ekoloških kriza

Danas smo potpisali ugovor sa našom organizacijom članicom EcoKosWomen, koja će raditi na jačanju uloge žena u rešavanju energetskih, prehrambenih i ekoloških kriza.

EkoKosWomen, kroz inicijativu „Postavljanje žena u centar rešavanja klimatskih promena“, fokusiraće se na podizanje svesti o upotrebi energije gde će se ženama pomoći da slede rodni pristup uštedi energije u svojim domovima.

Kroz grant u iznosu od 7.998 evra, EcoKosWomen u periodu od godinu dana ima za cilj da rodnim pristupom utiče na energetsku, prehrambenu i ekološku krizu.

Izvršna direktorka MŽK-a, Igbale Rogova je ovom prilikom pohvalila posvećenost organizacija članica da podrže prave ciljeve, a posebno u jačanju uloge žena u društvu.

Magbulje Hiseni, direktorka EcoKosWomen, visoko je cenila priliku koju joj je MŽK pružila, ne samo danas, već i u prošlosti, rekavši da će uz najnoviji grant dati sve od sebe da povećaju svest žena što je više moguće u oblasti u kojima rade svakodnevno.

„One imaju glavnu ulogu u proizvodnji hrane na farmama, upotrebi i kuvanju za porodicu. Projekat će pratiti rodni pristup gde će žene postati svesne upotrebe lokalnih proizvoda u kućnim kuhinjama, što će uticati i na prehrambenu krizu. Što se tiče ekološke krize, žena je ključna osoba u brizi o životnoj sredini, jer promoviše dalju vezu između ljudi i životne sredine..“

Nadalje, EcoKosWomen planira da sprovede analizu na temu „Rodna procena korisnika budžeta“, analizirajući politike i rashode Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, kako bi predložila preporuke za unapređenje sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja od strane ovog Ministarstva, a u skladu sa zahtevima Zakona o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu.

Ova inicijativa je deo akcije Mreže za nadzor rodnog budžeta, koju podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

EcoKosWomen je prošlog decembra dobila posebno priznanje od Nacionalne konsultativne komisije za ljudska prava u Francuskoj, koja je dodelila ovo posebno priznanje ohrabrenja gospođi Magbulje Hiseni za kvalitet i značaj projekta EcoKosWomen čiji je cilj olakšati pristup higijenskim proizvodima za žene i devojke i šire u korist promovisanja i zaštite ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Mi u MŽK smo ponosne što ćemo nastaviti saradnju sa EcoKosWomen.