MŽK i Lobi pružaju podršku za Podrimqaku-Subashi

Mreža Žena Kosova (MŽK) i Lobi za Rodnu Jednakost na Kosovu (Lobi) su 29. marta putem jednog saopštenja za štampu izrazili svoje uznemirenje u vezi sa nepravednim postupanjem i pritisku koji se vrši na Zahriju Podrimqaku-Subashi, Koordinatorka Opštinske Jedinice za Ljudska prava i Službenica za Rodnu Ravnopravnost (SRR) i Jednake Mogućnosti (JM) u Glogovcu od strane Predsednika ove opštine, Ramiza Lladrovcija.

Podrimqaku-Subashi je predmet pritisaka od strane Predsednika Opštine, koji je, ne poštujući zakone, pokušao da  je zameni sa ženom njegovog sestrića.

U ovom pisku su MŽK i Lobi podsetili na posao i aktivnosti Podrimqaku-Subashi u zaštiti ljudskih prava a sa posebnim naglaskom na zaštitu prava žena, i zatražili su da se prekine pritisak da se udalji/degradira sa posla Podrimqaku-Subashi.

Podrimqaku-Subashi uživa punu podršku MŽK-a i Lobija da nastavi sa vršenjem jave funkcije za dobrobit građana, kao što je i radila sve do sada.

Pročitajte OVDE saopštenje u potpunosti.