MŽK je uznemirena ponovnim napadom na Romkinje u Uroševcu

Mreža žena Kosova (MŽK) objavila je 31. maja saopštenje za štampu putem kojeg je izrazila zabrinutost zbog ponovnog napada na Romkinju u Uroševcu, kao i zbog nedostatka institucionalne zaštite prema njoj.

MŽK je pozvala odgovorne institucije da pronađu sigurno mesto za ovu ženu u kojem ona može da ostane dok se situacija ne smiri i dok počinioci nasilja ne budu odgovarali pred nadležnim organima. Čvrsto verujemo da bi, da je dan ranije došlo do prave reakcije, kada je prvi put napadnuta u Lipljanu, i ako bi se napadači suočili s pravdom, sledila poruka da naša zemlja ne toleriše nasilje, a još manje nasilje zasnovano na osnovu etničke pripadnosti građana.

Takođe tražimo od Državnog tužilaštva da hitno preduzme mere u istrazi i krivičnom gonjenju slučaja u skladu sa članom 141. novog Krivičnog zakonika Kosova za oba napada na Romkinju. U skladu sa ovim članom, svako ko podstiče mržnju i javno praktikuje jezik mržnje, nejedinstva ili čak nepodobnosti mora odgovarati pred zakonom. Kao društvo, mi moramo doći do jasne poruke o takvim oblicima nasilja i govoru mržnje na bilo koji način.

Pročitajte OVDE celo saopštenje.