MŽK, NVO “Integra” i Ministarstvo pravde u saradnji sa Gradskim pozorištem Hadi Šehu podržavaju pozorišnu predstavu ‘STIFFLER’

29. marta u gradskom pozorištu u Đakovici „Hadi Šehu“ prikazana je predstava Stiffler. Uz tekst Doruntine Baše, u režiji Kuštrima Kolićija i sa glumicama Rebekom Ćenom, Armendom Smajljiem i Adrijanom Morinom, ova predstava prikazuje poteškoće sa kojima se žrtve seksualnog nasilja i trgovine ljudima susreću kada traže pomoć od lokalnih institucija, stigmu i predrasude sa kojima se ove žrtve suočavaju.

Predstava je nastala u okviru kampanje „Sot dhe Çdo ditë tjetër“ (Danas i svaki dan) koju je pokrenulo Ministarstvo pravde, sa ciljem da se društvo posveti borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Mreža žena Kosova je finansijski podržala ovu predstavu, doprinoseći smanjenju predrasuda prema žrtvama seksualnog nasilja i trgovine ljudima. Predstava „Stiffler“je produkcija NVO Integra.