MŽK organizuje trodnevne radionice sa predstavnicama skloništa 

Od 15. do 17. novembra MŽK je organizovao trodnevnu radionicu sa predstavnicama skloništa i centara koji pružaju usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja. 

Učesnice su tokom ova tri dana imale priliku da razgovaraju o dobrobiti, bezbednosti, izazovima i pretnjama na radnom mestu. Imajući u vidu činjenicu da one svakodnevno blisko sarađuju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, njihov rad i aktivizam lako mogu dovesti do profesionalnog sagorevanja. 

„Radionica me je dovela do saznanja koliko sam bila zauzeta“, rekla je Ardita Tači, predstavnica jednog od skloništa na Kosovu.  

„Ove radionice su neophodne za kvalitetan kontinuirani rad kao pružaoca usluga ženama, devojkama i deci koja su preživela nasilje“, dodala je ona. 

Ovu inicijativu podržava Kanadski fond za lokalne inicijative.