MŽK protiv povratka na ponovno suđenje u slučaju ubistva Pjetër Nrecaj

Dana 24. juna, Vrhovni sud je vratio na ponovno suđenje slučaj Pjeter Nrecaj, koji izdržava doživotnu kaznu za ubistvo svoje supruge, Valbona-Marku Nrecaj, i njihove devetogodišnje ćerke u avgustu 2018.

Mreža Žena Kosova (MŽK) odmah je reagovala osporavajući ovu odluku putem saopštenja za štampu.

MŽK je podsetila javnost da je Pjeter Nrecaj namerno lišio života svoju suprugu Valbonu Marku-Nrecaj i njihovu kćer iz vatrenog oružja. Čak i pre nego što je ostvario ubistvo sa predumišljajem, slao je preteće telefonske poruke sada već pokojnoj, nakon kojih je ostvario plan da ih ubije. Protiv istog, podignuta je i optužnica za posedovanje, kontrolu i neovlašćeno posedovanje oružja.

MŽK smatra da povratak na ponovno suđenje za ova krivična dela direktno utiče na gubitak poverenja u pravosudni sistem za potencijalne žrtve porodičnog nasilja i njihove porodice.

Stoga, molimo Vrhovni sud da ne menja odluku Apelacionog suda, s obzirom da su svi pravni argumenti, ali i društvene i moralne vrednosti u skladu sa doživotnom zatvorskom kaznom za dvostruko ubistvo.

Pročitajte OVDE kompletno saopštenje za štampu.