MŽK stvara radna grupa o zdravlju

Zdravlje Zena Radna grupa Mreze Zenskih Grupa Kosova ce se fokusirati na zdravlje zena sa ogranicenim sposobnostima, zena zrtve rata
i starijih zena. Grupa ce stvoriti mrezu organizacija sa slicnim interesima; pruziti obuku i savete u vezi sa zdravljem; zalagati se institucionalnu podrsku za sve zdravstvene usluge; i zahtevati od lokalnih institucija da podrzavaju rad organizacija clanica. Glavni ciljevi radne grupe su organizovanje kampanje za dizanje svesti oko zdravlja zena i zalagati se za sprovodjenje pravnih mehanizma kojim se brani zdravlje zena. Grupa ce poseban fokus podeliti borbi protiv kancera dojke, koji je postao jedan od najvecih pretnji za zdravlje zena na Kosovu. Radna grupa
ubraja sledece clanove: Ajse Nuhiu, Drita Vuksinaj, Feride Rusiti, i Zamira Huseni.