Udruženje za Edukaciju i Porodičnu Zaštitu Pruža Seksualnu Edukaciju

Udruženje za Edukaciju i Brigu o Porodici (AEFC) pruža edukaciju u vezi sa seksualno prenosivim bolestima i narkomanijom za decu u osnovnim školama u Đakovici. Radilište pruža suštinske informacije u nedostatku službenog nastavnog programa o ovim pitanjima na Kosovskim školama.
U nastojanju da učenje bude zanimljivo, AEFC je organizirao kviz u osnovnoj školi Fehmi Agani 15 Marta sa učenicima osnovnih škola Mazllom Këpuska i Fehmi Agani. Oni su se oduševljeno nadmetali, odgovarajući na pitanja o HIV/AIDS i drogama. Obe strane u nadmetanju su uspešno odgovorili na pitanja. Tako da su svi bili pobednici. Nakon kviza, učenici i nastavnici su razmenili više informacija.
“Bolna je činjenica da kad imamo mogućnost da zaštitimo sebe od ovih bolesti, ali mi ne radimo to zbog nedostatka informacija u vezi sa bolestima,” izjavila je Meri Komoni, učenica. “Na kraju, može da se izgubi život zbog.” 21 Marta, AEFC je organizirala okrugli sto sa zvaničnicima opštinskog Odeljenja za Obrazovanje, školskim direktorima sa Centra za Zdravstvenu Negu.
AEFC je izradila strategiju, preporučujući uključivanje seksualnog obrazovanja kao predmet u školskom planu i programu u Đakovici.
“Naš sledeći cilj će biti majke,” izjavila je Bahrije Deva Vehapi koja upravlja ovom inicijativom. “Mi ćemo angažovati majke i decu ka prevazilaženju komunikacijskih barijera, tako da se osećaju slobodnim da govore o tim pitanjima.”
Uzimajući u obzir da mlade žene koje učestvuju na Inicijativi Osnaživanja Mladih Žena MŽK su identifikovale komunikaciju između roditelja i mladih kao ključni izazov, inicijativa AEFC pomaže u adresiranju briga mladih. AEFC je dobila podršku sa Fonda Kosovskih Žena, podržana od KtKi ADA.