Održava se sastanak Lobija za rodnu ravnopravnost, razgovara se o njegovom jačanju

Naredni po redu sastanak Lobija za rodnu ravnopravnost na Kosovu održan je danas na temu „Žene, mir i bezbednost – Odlučivanje na lokalnom nivou“.

Predstavnice institucija, organizacija za ženska prava, kao i članice Mreže žena Kosova (MŽK) i žene koje se bave politikom razgovarale su i podelile svoja iskustva u vezi sa učešćem žena u politici na lokalnom nivou.

Izvršna direktorka MŽK-a Igbale Rogova, ističući važnu ulogu Lobija za rodnu ravnopravnost od njegovog osnivanja, ka podršci ženama u institucijama u politici i procesima donošenja odluka, rekla je da će MŽK nastaviti da radi na jačanju Lobija.

Stoga je članicama Lobija ponuđen prostor da daju svoje konkretne predloge kako Mreža u naredne četiri godine, kroz novu Strategiju, može doprineti osnaživanju žena i devojaka na lokalnom nivou i u odlučivanju. Podeljene u tri grupe, razgovarale su o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju, dajući svoje predloge koji mogu biti uključeni u novu četvorogodišnju Strategiju MŽK-a za 2023-2026.

Rogova je takođe naglasila da organizacije za ženska prava treba da nastave da podržavaju jedne druge, kao i žene u politici, posebno na lokalnom nivou.

Valjbona Sadiku, iz CECD Friends, govorila je o značaju saradnje lokalnih organizacija sa lokalnim institucijama u izgradnji mira. U tom kontekstu, ona je spomenula da je kao rezultat saradnje organizacija za ženska prava i skupštine opštine, kroz zagovaranje postignuto planiranje izgradnje novog skloništa za žrtve nasilja u porodici u Mitrovici.

Ovaj sastanak je podržala Kancelarija Evropske unije na Kosovu.