OPDMK razvija strategiju zagovaranja za žene i devojke sa ograničenim sposobnostima  

Oko 20 učesnica su tri dana zaredom (14.,15., i 16. februara) učestvovale u radionici koju je organizovalo Udruženje distrofičara Kosova (OPDMK) o razvoju strategije zagovaranja za žene i devojke sa ograničenim sposobnostima. 

Devojke i žene sa ograničenim sposobnostima iz šest regiona na Kosovu okupile su se da diskutuju o izazovima i problemima sa kojima se susreću, dok će preporuke nastale sa ove radionice biti uključene u strategiju. 

Kao prvo, direktorka OPDMK, Antigona Šestan je predstavila inicijativu „Osnaživanje učešća žena u politici“kao i nagovestila je da se ova radionica održava nakon završetka info sesija. 

Sve je moguće ako smo zajedno, ako imamo solidarnosti jedni s drugima. Gde god vas pozovu da štitite vaša prava, idite tamo i dajte svoj nezamenljiv doprinos. Ova inicijativa je važna za poboljšanje položaja žena i devojaka sa ograničenim sposobnostima“, rekla je Šestan. 

Nakon diskusije među učesnicima, Tringa Kasemivoditeljica ove radionice ocenila je da takve aktivnosti ne samo da pomažu u razumevanju stvarnosti izvan nas, već i solidarizuju žene i devojke i više jedna sa drugom. 

„Diskusije, refleksije, posvećenost i volja žena i devojaka, pre svega podela njihovih realnih potreba i zahteva, učinili su me  da osećam posebno dobro što sam bila deo realizacije ove radionice. Bez sumnje, zajednička angažovanost svih nas bez razlike će u velikoj meri doprineti  na podizanju glasa žena“, rekla je Kasemi. 

Dalje, Pranvera Musaj, učesnica naglasila je da je ova radionica bila veoma plodna posebno iz razloga što su u njoj učestvovale mnogo žena sa ograničenim sposobnostima. 

„Naše učešće u politici i u institucijama bi znatno poboljšalo naš položaj, to iz razloga što je mnogo lakše inicirati promenu tamo gde se donose odluke. Zbog same činjenice što smo dvostruko diskriminisane, kao žene i kao žene sa ograničenim sposobnostima, dugujemo sebi da radimo dvostruko više kako bismo postigli naše ciljeve“, rekla je Musaj. 

Za predsednicu Grupe žena sa ograničenim sposobnostima je izabrana Blerta Ahmeti iz Novog Brda. 

 „Radionica organizovana od strane OPDMK verujem da je jedna od najboljih mogućnosti koja je data ženama i devojkama sa ograničenim sposobnostima u našem društvu kako bi izrazile svoje potrebe i nezadovoljstva, kao i kako bi radile u pronalaženju rešenja za svakodnevne probleme koje susrećemo […] . Ne treba zaboraviti da se ovaj rat ne odnosi  samo nas, već i na celo društvo. Zajedno smo jače, rekla je Ahmeti. 

Rekla je da prvi korak ka tome je već postignut izradom strategije sa sve regione.  

Resmije Rahmani, OPDMK, je pohvalila dobijenu podršku od strane MZK, dodajući da je ovo prva inicijativa ove vrste u zemlji. 

„Aktivnosti kao ove su veoma korisne za žene i devojke sa ograničenim sposobnostima jer se tu stvaraju ideje i uslovi za poboljšanje naših života. Bilo je mnogo zainteresovanih za ovu radionicu i zahvaljujući ove angažovanosti sada ćemo imati prvu strategiju za ove devojke i žene, štaviše, ja sam veoma zadovoljna što ovo potiče od OPDMK i MŽK,“ izrazila se Rahmani.

 

Prisutne su se složile da što više sarađuju sa jedna drugom za unapređenje prava žena sa ograničenim sposobnostima na Kosovu.  

Ovaj sastanak i ova inicijativa je podržana od strane Kancelarije Evropske Unije (EU) na Kosovu.  

PROČITAJ I: OPDMK zalaže se za učešće žena sa ograničenim sposobnostima u politici