OPDMK uspešno zaključio inicijativu „Zdravlje za sve“

Prizren, 27. jun – Kosovska organizacija lica sa mišićnom distrofijom (OPDMK) održala je završni sastanak u okviru inicijative „Zdravlje za sve“ koju je podržao Fond žena Kosova (FŽK) Mreža žena Kosova (MŽK).

Na sastanku su bile prisutne predstavnice iz civilnog društva, Opštine Prizren, kao i iz MŽK-a.

Direktorka OPDMK-a Antigona Shestan je rekla prisutnima da je opšti cilj ove inicijative očuvanje i poboljšanje zdravlja žena i dece sa ograničenim sposobnostima u opštini Prizren.

Tokom interaktivne diskusije sa prisutnima Shestan je predstavila dostignuća iz realizovanja ove inicijative. OPDMK  je tokom perioda od 9 meseci održala samo-podržavajuće sastanke sa licima sa ograničenim sposobnostima, sa roditeljima/ starateljima dece sa ograničenim sposobnostima, predavanja sa specijalistima iz obrasti zdravstva, sesije fizioterapije za lica sa ograničenim sposobnostima i njihove roditelje, kao i savetodavne sesije sa medicinskim sestrama.

Shestan je rekla da će se snažno zalagati da se obezbedi makar jedan hidraulični sto koji ove žene koriste za obavljanje ginekoloških pregleda.

Žene i devojke sa ograničenim sposobnostima izuzetno cene saznanja koja su dobile sa ovih sastanaka, a na kraju su zajedno poslale poruku da iako imaju ograničene sposobnosti mogu da vode zdrav život.

Ovu inicijativu je podržao Fond žena Kosova, a finansira je Austrijska agencija za razvoj (ADA).

PROČITAJ I:  Žene u Prizrenu upoznate sa bitnošću reproduktivnog zdravlja.