OPMDK obeležila nedelju mišićne distrofije

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) Organizacija lica sa mišićnom distrofijom Kosova (OPMDK) obeležila je nedelju mišićne distrofije 2020, realizovanjem video materijala za podizanje svesti putem kojeg žene i devojke sa ograničenim sposobnostima govore o onome što doživljavaju i o poteškoćama na koje konstantno nailaze.  

Video je bio najpogodniji način, imajući u vidu situaciju stvorenu širenjem pandemije COVID-19.  

Ovo je omogućeno zahvaljujući podršci dobijenoj od četvorogodišnje inicijative „Jačanje učestvovanja žena u politici“, u saradnji sa MŽK-om, podržano od strane Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu.  

Antigona Shestan izvršna direktorka OLMDK-a govorila je u vezi sa bitnošću ove inicijative u otelotvorenju ciljeva OLMDK-a.  

„Umesto uobičajenih sportskih i rekreativnih aktivnosti, ove godine putem video materijala smo težili da doprinesemo podizanju svesti građana Kosova u vezi sa stanjem lica sa mišićnom distrofijom. Zahvaljujući podršci dobijenoj iz Kancelarije EU na Kosovu, putem ovog video materijala za podizanje svesti, glas žena sa mišićnom distrofijom se više čuo, imajući u vidu da je ovaj video imao i medijsku pokrivenost“, rekla je ona.  

OLMDK svake godine je preduzimala aktivnosti radi poboljšanja prava ove zajednice, a o bitnosti obeležavanja Nedelje mišićne distrofije govori i Resmije Rrahmani, mobilizator u okviru ovog projekta OLMDK-a.  

„Obeležavanje ove nedelje veoma je bitno za ljude sa mišićnom distrofijom, kao i za njihovu decu. Tako se iznose poteškoće i smetnje na koje nailaze ljudi sa distrofijom. Želim da istaknem da je od posebne bitnosti činjenica da smo dali zaluženi prostor devojkama i ženama sa ograničenim sposobnostima.“  

Jedna od devojaka koja nam šalje poruku putem ovog video materijala jeste Pranvera Musaj iz Suve Reke.  

„Iako smo u uslovima pandemije, potrudili smo se da uradimo nešto kako bismo obeležili ovu nedelju, da koliko god da je mali, napravimo taj korak napred, podstičući i druge devojke koje su kao mi, da ne odustaju nikada od njihovih snova, pogotovu od obrazovanja i zaposlenja“, rekla je Musaj, dodajući da je ubeđena da će ova inicijativa uticati na pozitivne promene u društvu.