„Osnaživanje žena sa invaliditetom“ u fokusu obuke u Prizrenu

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Međuopštinsko udruženje slepih Prizren (MOUSP), održala je obuku na temu „Osnaživanje žena sa invaliditetom“.

Tokom obuke razgovaralo se o izazovima sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u svom napredovanju, a samim tim i pri zapošljavanju.

Šćipe Krieziu, menadžerka projekta, rekla je da su ovaj sastanak i ovakvi sastanci veoma važni, jer još uvek ne postoji tačna baza podataka o broju žena sa invaliditetom koje rade i onih koje su spremne za rad, ali nemaju mogućnost zaposlenja.

„Sprovodimo istraživanje kako bismo dobili informacije o tome sa čime se suočavaju žene i devojke sa invaliditetom. Sa sastanka smo shvatili da je njihova briga kasno školovanje, zapošljavanje, a ovde smatramo da je glavni nemar porodica i okruženje, ali i nedostatak dovoljno informacija šta se zapravo nudi ženama i devojkama sa invaliditetom. Stoga, ovakvi sastanci pomažu u informisanju i mogućnostima za mlade devojke sa invaliditetom da imaju pristup i da se upoznaju sa svojim pravima u vezi sa obrazovanjem, a zatim i njihovim zapošljavanjem“, rekla je Šćipe Krieziu.

Na ovoj  obuci su učestvovali Udruženje gluvih u Prizrenu, Udruženje slepih Orahovca, Udruženje Hareja-Orahovac, Handikos Prizren kao i organizacija „Sytë kërkojnë Dritë“ .

U međuvremenu, Egzona Hodžaj, odbornica u opštini Prizren, bila je učesnica na ovoj obuci. Ona je rekla da opština Prizren osniva kancelariju za osobe sa invaliditetom u okviru ove ustanove.

„Opština Prizren će imati službenika i kancelariju za osobe sa invaliditetom. Postojala je kancelarija za rodnu ravnopravnost i podržane su osobe sa invaliditetom, a na osnovu dokumenata koje smo sačinili i koje ćemo prezentovati na javnoj raspravi sa građanima, imaćemo kancelariju samo za prava osoba sa invaliditetom. Tu će takođe biti pravni službenik i sarađivaćemo sa svim organizacijama gde ćemo imati tačniju bazu podataka ove zajednice i znaćemo njihove potrebe.“

MOUSP je, kao korisnik iz 18. kruga Fonda žena Kosova MŽK-a, ovu aktivnost razvilo u okviru organizacione podrške uz finansijsku pomoć Fondacije Sigrid Rausing.