Osoblje MŽK-a obučeno za zaštitu životne sredine 

Osoblje Mreže žena Kosova učestvovalo je na radionici o zaštiti životne sredine i rešavanju problema klimatskih promena u radu MŽK. 

Tokom rada u grupi, osoblje MŽK -a dotaklo je različite ideje o tome kako na početku primeniti dobre prakse zaštite životne sredine u svakodnevnom radu, kao i preneti ovo znanje organizacijama članicama MŽK–a. 

Ideje osoblja za zaštitu životne sredine bile su brojne, fokusirajući se na praktične i brzo ostvarive stvari. U okviru mreže su već donete odluke za uštedu papira, da se ne koriste plastične čaše ili plastične kese, da se štedi struja i voda. 

MŽK će znanje stečeno na obuci preneti na 140 organizacija članica kako bi se informisali o tome kako se u svakodnevnom životu može zaštititi životna sredina. 

Učesnice su se složile da ove aktivnosti treba aktivno sprovoditi kako bismo malim koracima pomogli ka stvaranju zelene budućnosti. 

Ovu obuku podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).