Peć i Prizren, dva grada koja su srdačno pozdravila izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“

Izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“ predstavlja simbolični lavirint koji već tri meseca predstavlja neke od priča žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici, doživljaje koje je prikupila Mreža žena Kosova (MŽK). U Peći i Prizrenu, izložba je organizovana u saradnji sa Centrom za sklonište žena i dece.

Građani Peći i Prizrena su u oktobru imali mogućnost da posete izložbu koja teži da poveća građansku svest o raznim oblicima nasilja u porodici i da obezbedi građanima informacije kako da prijave slučajeve nasilja u porodici, kao i gde mogu da nađu institucionalnu podršku.

Izložba se od juna održala u šest drugih gradova: Prištini, Gnjilanu, Đakovici, Mitrovici, Uroševcu, a u narednim mesecima će otići u Vitinu, Glogovac i Mališevo.

Oko 282 je bio ukupan broj građana koji su izbliza videli zidove izložbe koji su sa sobom nosili priče oko 68% Kosovara koji su doživeli nasilje u porodici tokom njihovog života.

Na kraju je MŽK pokrenula i telefonsku liniju preko koje pruža pomoć i pravne savete žrtvama nasilja u porodici, koje smatraju da nisu dobile potreban institucionalni tretman.

„Prošlo je to vreme“, „Nema nasilja u porodici“, „Ne zaboravite da i muškarci doživljavaju nasilje“,  bili su samo neki od komentara građana koji su posetili izložbu.

Izložbu su podržali Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj.

***

“Nasilje se ne krije u četiri zida“ prikazana i u Prizrenu. 

“Nasilje se ne krije u četiri zida” podstiče prijavljivanje nasilja u porodici. 

***