Pravno zastupanje od strane MŽK korak ka pravdi za žene

Žena iz Srbice K.E1, uprkos tome što je deset godina živela sa ćerkom nakon nasilja u porodici i razvoda, našla se pred zastrašujućom borbom za starateljstvo (poverenje) nad detetom. To je nakon što je bivši muž iznenada podneo tuzbu za starateljstvo. Ali, nepokolebljiva pomoć Mreže žena Kosova (MŽK) i advokata angažovanog od strane MŽK, Fitima Gašija, dovela je do pobede u sudnici.

Na početku sudskog procesa i na prvom sastanku MŽK-a, advokata i stranke, ona je bila uplašena i šokirana iznenadnim zahtevom za starateljstvo od njenog bivšeg supruga, s obzirom na činjenicu da devojčicin otac nije bio zainteresovan za nju deset godina. Čak ni da se sastane sa njom.

Ne znajući odakle da počne, K.E je asistirana da razume prava i pravne procedure vezane za starateljstvo nad decom. Advokat, posvećen pomaganju K.E. i njene ćerke, bio je spreman da joj pomogne i posavetuje je na svakom koraku.

„Zadovoljstvo je bilo biti zastupnik tuženog u ovom predmetu, za koji smatram da sam dao doprinos koji je bio isključivo usmeren na zaštitu interesa deteta. Iako je to bilo izazovno suđenje, jer ga je vodio sudija koji je bio nepodoban u odnosu na advokate, zajedno sa kolegom, advokatom tužioca, uspeli smo da ubedimo strane koje smo zastupali da postignu zajednički dogovor po pitanju starateljstva nad detetom, kontakta i alimentacije, jer se samo na taj način štiti interes deteta“, rekao je advokat Fitim Gaši.

Ovaj put nije bio nimalo lak, jer je sve vreme bilo raznih izazova. Uprkos preporuci Centra za socijalni rad da „dete ostane kod roditelja čiji su ekonomski prihodi bolji“, MŽK je iznela raspoložive dokaze da je posvećeni roditelj koji je sposoban da obezbedi bezbedno okruženje važnije od finansijske stabilnosti.

„Predstavnica CSR u Podujevu je bila destruktivna i umesto da joj je primarni cilj interes deteta, zabarikadirala se na strani tužioca, dajući mišljenje da dete treba poveriti ocu, koji za deset godina nikada nije pokazao interesovanje. To je za mene kao branioca bilo uznemirujuće, jer se često zna da su službenici CSR jednostrani i nimalo profesionalni“, dodao je on.

Stranka se obratila MŽK za pomoć u februaru 2023. godine, a u julu iste godine, sporazumom između advokata, stranka koju zastupa MŽK dobila je spor i pitanje kontakta oca sa detetom je rešeno. Stranka je dobila tešku bitku, ali joj je dala snagu i ohrabrenje za budućnost.

„Veoma sam zadovoljna vašom uslugom, podrškom i zastupanjem koje ste mi pružili. Nigde nisam mogla da naiđem na podršku koju ste mi vi ponudili, a koja mi je bila najpotrebnija. Zahvaljujući vama i vašem angažovanju, danas sam sa svojom ćerkom“, rekla je K.E.

Priča K.E i pomoć koju pruža MŽK služe kao inspiracija mnogim drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim izazovima na Kosovu. Uz pomoć MŽK-a, mnogi slučajevi žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici i seksualno nasilje, rezultirali su pozitivnim odlukama za stranke. Ohrabrene su da ne odustaju i da se bore za svoja prava. 

Život bez rodno zasnovanog nasilja ostaje jedna od oblasti u kojoj će MŽK nastaviti da radi kroz sprovođenje svoje Strategije za 2023-2026. Najveći deo zagovaračkog rada MŽK-a podržala je Austrijska agencija za razvoj (ADA), uz sufinansiranje od strane Sida, što je dovelo do postizanja mnogih važnih promena u pogledu zaštite osoba koje doživljavaju nasilje.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko Vam je potrebna besplatna pravna pomoć u slučajevima rodno zasnovanog nasilja ili poznajete nekoga kome je ona potrebna, kontaktirajte nas na broj: +383 (0)48 105 800.