Nasilje se ne može skriti između četiri zida

Download File

Kod nas se žrtve nasilja u porodici i dalje kriju između četiri zida svog doma. A kada ljudi čuju da se kod komšija dešava nasilje, i dalje govore: “To šta oni rade u svojoj kući je njihov problem”.

Žene se osećaju zatočenim i ućutkanim između četiri zida porodičnog doma. Ova izložba razotkriva samo neke od istinitih priča žena i muškaraca koji su pretrpeli nasilje u porodici, a koje je prikupila Mreža Žena Kosova.